پاسخنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی علوم و معارف اسلامی

خرداد – تیر 99

کانال جزوه سرا

برای دسترسی سریعتر به پاسخنامه امتحانات نهایی میتوانید در کانال تلگرام ما عضو شوید

کانال جزوه سرا

آیدی کانال تلگرام ما: @Jozve12om

لینک دانلود پاسخنامه ها

شنبه 17 خرداد 99

پاسخنامه تعلیمات دینی 3 (دینی اخلاق و قرآن) دوازدهم تجربی و ریاضی

**********

یک شنبه 18 خرداد 99

تعلیمات دینی 3 (دینی اخلاق و قرآن) دوازدهم انسانی

علوم و معارف قرآنی3 دوازدهم علوم و معارف اسلامی

**********

دو شنبه 19 خرداد 99

شیمی (3) دوازدهم تجربی

شیمی (3) دوازدهم ریاضی

سه شنبه 20 خرداد 99

سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی و معارف اسلامی

چهارشنبه 21 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه فارسی دوازدهم تجربی و ریاضی

شنبه 24 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه فلسفه دوازدهم انسانی ومعارف

یکشنبه 25 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه فیزیک دوازدهم تجربی

سوالات و پاسخنامه فیزیک دوازدهم ریاضی

دوشنبه 26 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه فارسی دوازدهم انسانی و معارف اسلامی

سه شنبه 27 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه سلامتی و بهداشت دوازدهم تجربی و ریاضی

شنبه 31 خرداد 99

سوالات و پاسخنامه عربی دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه تاریخ دوازدهم معارف

یکشنبه 1 تیر 99

سوالات و پاسخنامه زیست دوازدهم تجربی

سوالات و پاسخنامه حسابان دوازدهم ریاضی

دوشنبه 2 تیر 99

سوالات و پاسخنامه تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه عربی دوازدهم معارف

سه شنبه 3 تیر 99

سوالات و پاسخنامه عربی دوازدهم تجربی و ریاضی

چهارشنبه 4 تیر 99

سوالات و پاسخنامه ریاضی و آمار دوازدهم انسانی و معارف

پنج شنبه 5 تیر 99

سوالات و پاسخنامه زبان انگلیسی دوازدهم تجربی و ریاضی

مطلب مرتبط:  دانلود PDF دفترچه آزمون 27 دی 98 گزینه دو

شنبه 7 تیر 99

سوالات و پاسخنامه زبان دوازدهم انسانی و معارف

یک شنبه 8 تیر 99

سوالات و پاسخنامه ریاضی دوازدهم تجربی

سوالات و پاسخنامه گسسته دوازدهم ریاضی

دوشنبه 9 تیر 99

سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات و پاسخنامه احکام دوازدهم معارف