سوالات + پاسخنامه آزمون های سال 99 قلم چی

برای دانلود و دسترسی سریعتر به آزمون ها میتوانید درکانال تلگرام ما عضو شوید

عضویت در کانال جزوه سرا

کانال تلگرام ما: @Jozve12om

کانال جزوه سرا

لیست و لینک تمام آزمون های قلم چی سال 99 👇

سوالات آزمون 12 اردیبهشت 99 + پاسخنامه و کلید

دانلود آزمون 12 اردیبهشت 99 دوازدهم و نظام قدیم تجربی + پاسخنامه

دانلود آزمون 12 اردیبهشت 99 دوازدهم و نظام قدیم ریاضی + پاسخنامه

دانلود آزمون 12 اردیبهشت 99 دوازدهم و نظام قدیم انسانی + پاسخنامه

دانلود آزمون 12 اردیبهشت 99 دهم و یازدهم تجربی،ریاضی،انسانی + پاسخنامه

******

سوالات آزمون 29 فروردین 99 + پاسخنامه تشریحی

دانلود آزمون 29 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم تجربی + پاسخنامه

دانلود آزمون 29 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم ریاضی + پاسخنامه

دانلود آزمون 29 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم انسانی + پاسخنامه

دانلود آزمون 29 فروردین 99 دهم و یازدهم تجربی،ریاضی،انسانی + پاسخنامه

******

سوالات آزمون 15 فروردین 99 + پاسخنامه تشریحی و کلید

دانلود آزمون 15 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم تجربی + پاسخنامه

دانلود آزمون 15 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم ریاضی + پاسخنامه

دانلود آزمون 15 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم انسانی + پاسخنامه

دانلود آزمون 15 فروردین 99 دهم و یازدهم تجربی،ریاضی،انسانی + پاسخنامه

******

سوالات آزمون 7 فروردین 99 + پاسخنامه تشریحی و کلید

دانلود آزمون 7 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم تجربی + پاسخنامه

دانلود آزمون 7 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم ریاضی + پاسخنامه

دانلود آزمون 7 فروردین 99 دوازدهم و نظام قدیم انسانی + پاسخنامه

دانلود آزمون 7 فروردین 99 دهم و یازدهم تجربی،ریاضی،انسانی + پاسخنامه

—————————

مطلب مرتبط:  دانلود کلید آزمون 30 آبان 99 قلم چی